Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Αγγλικά

Μαθαίνουμε να μιλάμε και να γράφουμε, να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, να συμμετέχουμε σε μια απλή συζήτηση στα Αγγλικά.