Διαθέσιμα μαθήματα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μαθαίνουμε τις δυνατότητες του Υπολογιστή, του διαδικτύου, το email, το YouTube και τις ηλεκτρονικές αγορές.


Αγγλικά

Μαθαίνουμε να μιλάμε και να γράφουμε, να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, να συμμετέχουμε σε μια απλή συζήτηση στα Αγγλικά.

Ευρωπαϊκή Ιστορία

Από το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την Αναγέννηση

Αρχαία Τραγωδία - Ηλέκτρα Ευριπίδη

Εμβαθύνουμε στον μύθο της Ηλέκτρας μέσα από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή


Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Μελετάμε τους προσωκρατικούς, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και διεισδύουμε στα βάθη της ανθρώπινης σκέψης.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Συζητάμε άγνωστες πλευρές ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ιστορίας