Διαθέσιμα μαθήματα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μαθαίνουμε τις δυνατότητες του Υπολογιστή, του διαδικτύου, το email, το YouTube και τις ηλεκτρονικές αγορές.


Διδάσκων: Νίκος Βανδώρος

Αγγλικά

Μαθαίνουμε να μιλάμε και να γράφουμε, να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, να συμμετέχουμε σε μια απλή συζήτηση στα Αγγλικά.

Συμβουλευτική

Προάσπιση της ψυχικής υγείας εν μέσω της πανδημίας και όχι μόνο