Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε με άνεση τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, να περιηγείστε στο διαδίκτυο, να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές και να εξυπηρετήστε από κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς από το σπίτι σας.
Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μαθαίνουμε τις δυνατότητες του Υπολογιστή, του διαδικτύου, το email, το YouTube και τις ηλεκτρονικές αγορές.


Διδάσκων: Νίκος Βανδώρος